Monthly Archives: October 2014

ADIǴE DİL DERNEĞİ PROJE TANITIMI Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalogun Geliştirilmesi ADİGE DİLİ İLE İLGİLİ MATERYAL GELİŞTİRME PROJESİ KONULU AVRUPA BİRLİĞİ -STGM TOPLANTISI Hibe Programı. 30 EYLÜL-2 EKİM 2014 Bu Uygulama Rehberinin amacı; “Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalogun Geliştirilmesi II Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Hibe Faydalanıcıları için ...

Read More »